Trang chủ >> Tin tức >>

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền


Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền


Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Tùy thuộc vào các chính sách đổi trả được áp dụng, quý khách có thể gửi trả lại sản phẩm cho CÔng Ty Kim Bảo trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Thời gian bắt đầu tính từ ngày nhận hàng cho đến khi quý khách gửi món hàng theo ghi nhận trên phiếu gửi hàng của bưu điện.

 

Điều kiện bắt buộc nào khi đổi trả hàng tại Kim Bảo

Yêu cầu đổi trả được xem là hợp lệ nếu thỏa đầy đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm đổi trả phải bao gồm Hoá đơn VAT( nếu có ) của Công Ty Kim Bảo hoặc Biên nhận bán hàng từ nhà cung cấp.
  • Sản phẩm được gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, vỏ hộp sản phẩm...) và quà tặng kèm (nếu có).
  • Sản phẩm còn trong thời hạn hiệu lực cho việc đổi/trả hàng (7 ngày kể từ ngày nhận hàng). Thời gian hiệu lực được tính bắt đầu từ ngày nhận hàng cho đến khi khách hàng gửi món hàng theo ghi nhận trên phiếu gửi hàng của bưu điện.
  • Không hỗ trợ đổi trả vì lý do không ưng ý cho những mặt hàng đã đặt mua.