Trang chủ >> Tin tức >>

Quy định và hình thức thanh toán


Quy định và hình thức thanh toán


Quy định và hình thức thanh toán
  • Có hai cách để thanh toán đơn hàng: (trả tiền mặt hoặc chuyển khoản)
    • Trả tiền mặt: Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
    • Chuyển khoản: Nếu khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. Công Ty cam kết giao hàng tận nơi theo yêu cầu và chịu trách nhiệm bồi thường nếu các thông tin chuyển khoản hợp lệ và đầy đủ các bằng chứng chuyển tiền nhưng không nhận được hàng hóa.